Тарифтік сметаларды орындау

Тарифтік смета - бұл реттеліп көрсетілетін қызметтер (сумен қамту және су бұру) бөлінісінде уәкілетті орган бекіткен нысан бойынша кірістер мен шығыстар баптарының, көрсетілетін реттеліп көрсетілетін қызметтер көлемінің көрсеткіштері және табиғи монополия субъектісі қызметінің басқа да экономикалық көрсеткіштері.